วางแผนธุรกิจล่วงหน้าในภาวะเศรษฐกิจขาลง

การปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการที่ไม่สามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้ ทำให้ธุรกิจเกิดวิกฤติ ทำให้เกิดการว่างงาน และในหลายๆกิจการต่างพากันเลิกกิจการ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่างติดลบ ในทีนี้เราจะกล่าวถึงการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตในภาวะเศรษฐกิจที่ติดลบ

ในสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว เราควรเริ่มหาลูกค้ารายใหม่ๆให้กับบริษัท ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยากในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ โดยการจัดตั้งทีมการขายขึ้นมาใหม่ทำหน้าที่ค้นหาลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่งการได้ลูกค้ารายใหม่เข้ามาจะทำให้สามารถกำหนดและสร้างตลาดในกลุ่มใหม่ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้การหาลูกค้ารายใหม่ๆยังช่วยให้บริษัทมีรากฐานที่มั่นคง หากเศรษฐกิจตกต่ำเพียงใด การจัดหาลูกค้ารายใหม่จึงเป็นอันดับแรกที่ขาดไม่ได้

สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจขึ้นอยู่กับเงิน ซึ่งในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเป็นสิ่งที่หายากมาก ดังนั้นการดำเนินการใช้จ่ายด้านการเงินจึงต้องทำอย่างรอบคอบที่สุด โดยเฉพาะในการดูแลกระแสเงินสดที่ต้องทำการดูแลมากเป็นพิเศษ เพราะต้องนำเงินหมุนเวียนนี้ไปใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ค่าจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ จ่ายเงินเดือนพนักงาน ซื้อวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต ชำระสินเชื่อหรือเงินทุนที่กู้ยืมมาจากแหล่งต่างๆ เป็นต้น และเมื่อภาวะทางการเงินมีความคล่องตัวแล้ว ควรรีบหาเงินมาสำรองจ่ายก่อนในทันที เพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักในภายหลัง เพราะเมื่อธุรกิจเกิดหยุดชะงักขึ้นมารายได้ที่หามาได้นั้นก็จะหยุดชะงักตามไปด้วย โดยปัญหาในการทำธุรกิจที่พบบ่อยมาก คือการจัดการกระแสเงินสด เพราะเป็นตัวชี้วัดว่าธุรกิจจะเติบโตไปได้อย่างไร

การกำหนดเป้าหมายแผนการล่วงหน้า เป็นวิธีปฏิบัติที่มีความสำคัญมากซึ่งสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนคือกำหนดเป้าหมายปลายทางที่ต้องการจะไปถึง เช่น ถ้าเป็นการขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าประเภทต่างๆ ก็ควรกำหนดยอดที่ควรขายให้ได้เอาไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจนเพื่อสร้างแรงกระตุ้น อีกทั้งยังสามารถนำมาคำนวณตัวเลขรายรับทางบัญชีได้ล่วงหน้าอีกด้วย

สิ่งสำคัญคือความเชื่อ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องต่อสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ เพราะปัญหาทางธุรกิจเป็นปัญหาที่หนักมาพอสมควร ถ้าหากผู้ประกอบการเกิดท้อถอย ก็ไม่มีทางที่จะสามารถเผชิญหน้าต่ออุปสรรคได้ ในโลกของธุรกิจนั้นถ้าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น ความสำเร็จต่างๆก็สามารถผ่านไปได้เสมอ